BTF சோதனை ஆய்வகம் மின்காந்த இணக்கத்தன்மை (EMC) அறிமுகம்
BTF சீனா சான்றிதழ் சோதனை அறிமுகம் BTF சீனா சான்றிதழ் சோதனை அறிமுகம்
信恒检测 பேனர்

சோதனை சேவை

தொழில்முறை மற்றும் முழுமையான சோதனை வசதிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

எங்களை பற்றி
சுமார் 02

BTF ஆனது "நியாயமான, நியாயமான, துல்லியமான மற்றும் கடுமையான” வழிகாட்டுதலாக, ISO/IEC17025 சோதனை மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வக மேலாண்மை அமைப்பு தேவைகளுக்கு அறிவியல் மேலாண்மைக்கான கண்டிப்பான இணங்க.

மேலும் பார்க்க